Marknadsföring

Installera Facebook-pixeln med Google Tag Manager

Publicerad: March 1, 2019, 10:25 a.m.

I följande guide ger vi dig stenkoll på hur du installerar Facebook-pixeln med Google Tag Manager. Facebook-pixeln består av två typer av kod som ska klistras in i din webbläsare: pixelbaskod och händelsekod.

Baskoden ska läggas in på alla sidor av din webbplats. Denna kod är grundläggande för att pixeln ska fungera, medan händelsekoden är frivillig för att få mer djupgående info. Händelsekoden ska implementeras på särskilda webbsidor utvalda av dig, kopplade till aktiviteter som du vill mäta. Vi börjar med att gå igenom hur baskoden för Facebook installeras via Google Tag Manager.

Så installerar du baskoden

1 Logga in på Google Tag Manager och klicka på den container du vill jobba med.

2 Lägg till en ny tagg, namnge denna “Facebook-pixel” och välj alternativet “Custom HTML”.

3 Hämta din (bas)pixelkod från Facebook-kontot. Det gör du genom att logga in på business.facebook.com → Klicka i menyn i vänster hörn → Alla verktyg → Pixlar. Skapa en ny pixel om du inte redan har en. Om du redan har en pixel hittar du koden under Åtgärder → Visa pixelkod.

4 Kopiera pixel-koden och klistra in i din nya tagg i Google Tag Manager.

5 Under “Avancerade inställningar” väljer du Tag Firing Options > Once Per Page. För trigger väljer du ”All Pages”.

Skarmavbild_2017-07-27_kl._09.02.40_2.width-800.png

6 Spara taggen och publicera. Nu är din baskod installerad. Du kan kontrollera att taggen för Facebook-pixel fungerar på alla sidor i preview-mode i Google Tag Manager. Inom ett par minuter kan du se att din nya pixel står som ”aktiv” i Facebook Business Manager > Pixlar.

Grattis! Nu har du installerat pixelbaskoden

Vilket betyder att du kan mäta page views för alla sidor på webbplatsen. Med hjälp av denna info kan du skapa retargeting-listor (anpassade målgrupper) för dina Facebook-annonser, antingen grundat på alla webbplatsbesökare eller besökare av specifika sidor.

Kom igång med målgruppslistor

Utifrån strukturen av just din webbplats samt dina annonseringsmål kan du skapa mer avancerade målgrupper som är värdefulla för dig. Genom att skapa en målgrupp baserad på page views av sidan för orderbekräftelse (”tack-sidan”) kan du alltså nå de användare som har genomfört ett köp, bokning, etc. En annan intressant lista kan vara personer som besökt sidan för varukorgen men INTE har besökt sidan för orderbekräftelse, dvs. användare som verkar vara nära ett köp men inte slutfört processen. Kort och gott ger baspixelkoden flera möjligheter till avancerade målgrupper för din Facebook-annonsering. Vill du få ut ännu mer info från Facebook-pixeln kan du installera specifika events med hjälp av händelsekoden.

Så installerar du händelsekoder för specifika aktiviteter

Facebook har ett par fördefinierade standardhändelser som du kan använda dig av för att spåra bland annat: sökningar av innehåll på webbplatsen, varor som lagts i varukorgen, användare som har påbörjat en kassatransaktion, genomfört köp eller nytt lead, etc.

Du hittar koden för standardhändelser i Facebook Business Manager > Pixlar > Skapa konvertering > Spåra konverteringar med standardhändelser.

Är du intresserad av mer detaljerad information för aktiviteter måste du lägga in egna dynamiska parametrar i standardhändelserna. För en e-handlare kan det exempelvis vara nödvändigt att veta hur mycket ett genomfört köp bestod av i kronor och inte endast att ett köp har genomförts. I denna guide kommer vi dock endast gå igenom hur man installerar en standardhändelse utan några anpassade parametrar, men vi vill ändå lyfta fram att det alternativet finns.

Vidare kan händelsekoden manuellt implementeras i din webbplatskod, men via Google Tag Manager blir detta ännu smidigare. Speciellt om du sedan tidigare har använt dig av Google Tag Manager för spårning av din webbplats vilket vi förutsätter i denna guide för enkelhetens skull.

Ett exempel på standardhändelsekod

Säg att du vill använda Facebook-pixeln för att spåra leads som kommer in via ett formulär på din webbplats. Du har redan skapat all nödvändig spårning i Google Tag Manager för att veta när ett formulär har skickats in och denna är grundad på en trigger. Så här gå du tillväga för att installera lead-händelsekoden för formuläret:

1 I Google Tag Manager skapar du en ny tagg. Välj “Custom HTML” och klistra in händelsekoden som du vill spåra. I detta exempel väljer vi alltså standardhändelsekoden för leads. Så här ser händelsekoden ut: fbq(‘track’, ‘Lead’)

GTM_FB-pixel_lead.width-800.png

2 Under Advanced Settings → Tag Firing Options → Once Per Event.

3 Under Tag Sequencing markerar du alternativet för “Fire a tag before [namnet på din nya tag]”. Därefter väljer du taggen för din baskod från listan. På så sätt kommer din baspixelkod att startas innan händelsekoden.

GTM_lead_2.width-800.png

4 Under Triggering väljer du en passande trigger för händelsen du vill mäta. Här väljer du alltså den trigger som redan används för att spåra när ditt formulär har skickats in. I detta exempel använder vi en trigger för Form Submission. Spara dina nya tagg och publicera.

GMT_lead_3.width-800.png

Nu spårar Facebook-pixeln leads på din webbplats via formuläret. När du har samlat in tillräckligt med data här kan du skapa listor för retargeting av leads med Facebook-annonser. Eller varför inte skapa en look a like-målgrupp baserat på dina leads?

Är din Facebook-pixel rätt implementerad?

Ladda ned verktyget för Facebook Pixel Helper och installera i din webbläsare. När du besöker din webbplats kan verktyget visa om din pixel är aktiv. Det är också ett bra verktyg att använda sig av för att se om det redan finns en pixel-kod installerad på sidan sedan tidigare och vilket ID denna pixel har. Läs mer om Facebook Pixel Helper här. Kontrollera Pixel-aktiviteten igen efter ca en vecka. I diagrammet under ”Pixlar” i Business Manager kan du se total aktivitet från din pixel de senaste dagarna. Klickar du på ”all trafik” för Pixeln så inkluderar denna även trafik på webbplatsen som inte är kopplad till Facebook.

Jämför trafiken under tidsintervallet mot data i andra verktyg för webbplatsanalys (exempelvis Google Analytics). Du kan snabbt få en uppfattning om den totala trafiken från Pixel-aktiviteten motsvarar all trafik till webbplatsen. En liten avvikelse kan uppstå, men stora avvikelser eller ingen trafik alls kan tyda på att Pixeln är felinstallerad.

Vi hoppas denna guide gjorde att du nu har stenkoll på Facebook-pixeln!

MIRANDA STRAND

Kampanjspecialist